CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

BABARtravel là chủ sở hữu duy nhất của thông tin được thu thập trên trang web này. Chúng tôi sẽ không bán hoặc chia sẻ thông tin này cho bất kỳ bên ngoài nào, trừ khi được nêu trong chính sách này. BABARtravel thu thập thông tin từ người dùng của chúng tôi tại một số điểm khác nhau trên trang web của chúng tôi để xử lý đặt chỗ và phục vụ Quý khách tốt hơn với thông tin thích hợp. Thông tin được thu thập bao gồm tên, địa chỉ giao hàng, địa chỉ thanh toán, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin thanh toán như thẻ tín dụng. BABARtravel cũng yêu cầu Quý khách gửi tên người dùng và mật khẩu mà Quý khách chọn để truy cập vào thông tin của Quý khách trong tương lai. Tên người dùng và mật khẩu của Quý khách sẽ được giữ bí mật và bạn không nên chia sẻ thông tin này với bất kỳ ai.

BẢO MẬT THÔNG TIN

Chúng tôi cam kết rằng những thông tin của Quý khách được bảo mật tuyệt đối. Để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý khách có thể hiện trong hồ sơ xin Visa mối quan hệ gia đình, nghề nghiệp, mức thu nhập, tài sản sở hữu,…v.v ) mà Quý khách đã cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi cam kết chỉ sử dụng với mục đích xin xin Visa tại Đại sứ Quán/Lãnh sự Quán cho Quý khách.
Hơn thế nữa, chúng tôi cũng đã thực hiện và sử dụng các quy trình bảo mật và những hạn chế vật chất và kỹ thuật đối với việc truy cập và sử dụng những thông tin cá nhân của Quý khách. Chỉ những nhân viên được ủy nhiệm mới được phép truy cập những thông tin cá nhân để thực hiện nhiệm vụ của họ đối với các dịch vụ của BABARtravel. Nếu Quý khách phát hiện bất cứ hành vi vi phảm bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách từ vphias BABARtravel, chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật Việt Nam và đền bù thiệt hại do làm rò rỉ thông tin cá nhân của Quý khách.

CẢNH BÁO WEBSITE LỢI DỤNG UY TÍN BABARTRAVEL

BABARtravel có thực hiện liên kết với các website khác để truyền thông, xúc tiến bán hàng. Quý khách vui lòng chú ý không nhập dữ liệu cá nhân vào các website có đường dẫn không phải là babartravel.com. Trong trường hợp Quý khách nhập dữ liệu của mình vào các đường link website khác dẫn đi từ website Babartravel.com thì BABARtravel sẽ không chịu trách nhiệm theo Chính sách Bảo mật thông tin trên đây